Mai Fan

(Thin Rice Noodle)
31. Vegetable Mai Fan 11.39
32. Roast Pork Mai Fan 11.39
33. Beef Mai Fan 11.39
34. Chicken Mai Fan 11.39
35. Shrimp Mai Fan 11.39
spicy36. Singapore Mai Fan 11.39
37. House Special Mai Fan 11.39