Mai Fan

(Thin Rice Noodle)
31. Vegetable Mai Fan 9.99
32. Roast Pork Mai Fan 9.99
33. Beef Mai Fan 9.99
34. Chicken Mai Fan 9.99
35. Shrimp Mai Fan 9.99
spicy36. Singapore Mai Fan 9.99
37. House Special Mai Fan 9.99